pandemi

Covidvården blir permanent med ny avdelning på Sös

Covidvården blir permanent med ny avdelning på Sös
Södersjukhuset i Stockholm. Foto: Mostphotos

Nu blir covidvården en del av den ordinarie sjukvården i Region Stockholm. Södersjukhuset håller på att bygga upp en ny, permanent vårdavdelning för covid-19. "Det skapar stabilitet och trygghet", säger Johan Åslinder som är med och planerar den nya avdelningen.

Johan Åslinder, vårdenhetschef och sjuksköterska, har fått i uppdrag att starta den helt nya avdelningen för vård av covidsjuka på Södersjukhuset, Sös.

– Det krävs mycket planering. Det är inte bara att öppna dörrarna, tända lampan och släppa in patienterna. Nu ska vi se till att vi har sängar och sängbord. Vi måste ha medicinteknisk utrustning. Patienterna behöver mat. Jag sitter som en koordinator för detta. Jag gör definitivt inte allt jobbet själv. Det skulle aldrig gå. Nu har vi satt alla bollar i rullning, säger han.

Johan Åslinder är vårdenhetschef och sjuksköterska på SÖS i Stockholm. Foto: Privat

Covidvårdavdelningen skulle kunna vara på plats inom några dygn, men i nuläget är arbetshypotesen att man öppnar inom en eller annan vecka, säger Johan Åslinder.

Avdelningen ska ligga i befintliga lokaler och höra till internmedicin, men bemannas av inhyrd personal.

– Det är nu vi ser en ökning av covidpatienter och det är här och nu vi måste öppna fler vårdplatser. Extern personal är snabbaste sättet att öppna vårdplatserna. Men målet är att fasa ut den externa bemanningen så snabbt som möjligt och anställa egen personal.

Johan Åslinder och hans kollegor gör nu i ordning 24 vårdplatser på den nya avdelningen. I personal kommer det motsvara ungefär 45 personer, inklusive läkare, chef, sjukgymnaster med flera. Avdelningen kommer bestå av fyra team med vardera en sjuksköterska och en undersköterska.

Oro för bemanningen

Vårdförbundet är i grunden positivt till att sjukhuset planerar för covidvården med permanenta platser och att sjukhuset får fler internmedicinplatser. Men de är oroliga för bemanningen, säger Carina Hansen som är huvudskyddsombud på Södersjukhuset.

– Fyra team på tjugofyra patienter låter så som Sös brukar bemanna. Vi anser att man inte ska stirra sig blind på antalet patienter, utan man ska bemanna utifrån vårdbehov. Vi tycker att det är för snävt bemannat i slutenvården redan i dag, säger hon.

Högflödesbehandling med syrgas är en sådan sak som enligt Carina Hansen ger ett högre vårdbehov på en covidvårdavdelning än en del andra vårdavdelningar, eftersom de kräver särskilda och täta kontroller.

Region Stockholm gör covid-19 till ordinarie sjukvård

Region Stockholms tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt säger till Dagens Nyheter att covid-19 behöver planeras in i den ordinarie vården:

– Vi får räkna med att bygga in covid-19 som en del av vården precis som vi gör med andra diagnoser.

Södersjukhuset i Stockholm förbereder för att för att skapa en permanent covidvårdavdelning på sjukhuset.

Danderyds sjukhus planerar också för att rusta upp covidvården. Ledningen överväger när det är dags att pausa arbetet med vårdskulden för att lägga fokus på covidvård, och när det behövs extrapersonal.

– Sjukhusavdelningen tittar på alternativen, om man ska avsätta en avdelning för covidpatienter eller sprida ut dem i enskilda rum, säger Ulrika Marking, infektionsläkare på Danderyds sjukhus, till Dagens Nyheter.

Karolinska i Huddinge jobbar efter sin omfallsplan och ser i nuläget att den räcker till.

Källa: DN

Även Johan Åslinder nämner högflödesbehandlingen som något som ställer krav på kunskap hos personalen liksom all medicinteknisk utrustning. Men i sak tycker han inte att själva vården av covidpatienterna skiljer sig särskilt från vård av andra patienter.

– Det som skiljer en covidvårdavdelning från övriga vårdavdelningar är att här behöver man vara extra vaksam så smittan inte sprids mellan patienterna. Här är det också viktigt att personalen inte blir smittad. Så är det alltid när det handlar om smittsamma sjukdomar, som vinterkräksjukdomar. Där är basala hygienrutiner A och O, säger Johan Åslinder.

”Personalen får påverka på detaljnivå”

Vårdförbundets Carina Hansen tror att det kan bli en utmaning för arbetsgivaren att rekrytera till avdelningen, eftersom många är trötta på covid.

Carina Hansen, sjuksköterska och huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Södersjukhuset. Foto: Privat

– Arbetsgivaren behöver locka med en bra arbtesmiljö, bra scheman med god återhämtning och adekvata löner. Det är de tre sakerna som alltid avgör om våra medlemmar tar jobben eller ej. Eller om de stannar kvar, säger Carina Hansen.

Vårdenhetschefen Johan Åslinder kan inte svara på vilka löner och villkor som kommer att gälla för den nya vårdavdelningen.

– Men jag tror att det kan finnas ett attraherande i sig att starta en ny verksamhet. De kan få vara med och påverka på detaljnivå hur det ska se ut, vilket jag tror kan locka både sjuksköterskor och undersköterskor, säger han.

Antalet platser på covidvårdavdelningen kommer att anpassas efter hur pandemin utvecklas. Om sjukdomen avtar kommer avdelningen i framtiden att delvis få en annan inriktning. Men den ska alltid kunna ta emot covidpatienter,

– Det är troligt att vi får leva med det här viruset. Då är det en klok tanke att införa permanent vård för patienterna. Då slipper vi omställningarna. Vi får en verksamhet som rullar på. Det skapar en stabilitet och trygghet, säger Johan Åslinder.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida