Coxiber inte ofarliga för känsliga magar

3 februari 2006

Det saknas vetenskapliga bevis för antagandet att coxiber (cox-2-hämmare) skulle vara snällare mot magen än många av de traditionella antiinflammatoriska läkemedlen. Det konstaterar några engelska forskare som har studerat läkemedelsintaget hos nära 10 000 patienter som för första gången fått diagnosen magsår eller gastrit. Resultatet har jämförts med en frisk kontrollgrupp på nära 90 000 individer.

Det visade sig att risken för gastrit och magsår inte bara var förhöjd hos dem som regelbundet åt exempelvis acetylsalicylsyra, ibuprofen och naproxen utan även hos dem som regelbundet intog coxiber. Cox-2-hämmare är speciellt framtagna just för att skydda magen hos personer som är i stort behov av antiinflammatoriska läkemedel.
British Medical Journal 2005;331:1310-1316

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida