Coxiber ökar risk för stroke och hjärtinfarkt

7 februari 2005

Ytterligare två så kallade cox-2-hämmare har visat sig öka risken för hjärtinfarkt och stroke. Läkemedelsverket avråder nu alla med hjärt-kärlsjukdomar från att över huvud taget använda coxiber.

Tidigare i år drogs Vioxx bort från marknaden sedan en klinisk studie hade visat att läkemedlet ökar risken för allvarliga akuta hjärt-kärlsjukdomar.

– Vi har nu sett dessa biverkningar från tre av de fem coxiber som finns på marknaden. Innan vi har friat de återstående två måste vi dra alla coxiber över en kam, säger professor Björn Beerman vid Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida