Cytodiagnostiker ny titel

9 augusti 1999

På sitt årsmöte bytte medlemmarna i Riksföreningen för klinisk cytologi namn på sitt yrke från cytologassistent till
cytodiagnostiker. Den nya yrkestiteln har medicinsk anknytning, beskriver arbetet och kan inte förväxlas med någon annan yrkesgrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida