Cytologassistenter fråga för landstingen

20 maj 1997

– I den mån landstingen uppfattar att det finns problem när det gäller att få fram kompetenta cytologassistenter är jag övertygad om att man både enskilt och samlat, till exempel genom Landstingsförbundet, tar upp en diskussion med någon eller några högskolor om en eventuell påbyggnadsutbildning, om en sådan är nödvändig.
Det sa utbildningsminister Carl Tham i mitten av april i sitt svar på de frågor riksdagsledamoten Catherine Persson (s) ställt om cytologassistentutbildningen. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida