D-vitamin och kalk gör ingen nytta på friska

Att försöka förebygga benfrakturer hos friska kvinnor genom behandling med D-vitamin och kalktabletter lönar sig föga.

Det visar en undersökning som gjorts inom ramen för den amerikanska studien Womens health initiative, WHI.

Drygt 36 000 friska kvinnor i åldrarna 50-79 år deltog i undersökningen. Hälften fick ett dagligt intag av 400 internationella enheter vitamin D samt 1 000 milligram kalciumkarbonat. Den andra hälften fick placebo.

Efter sju år hade visserligen bentätheten ökat något hos de kvinnor som fick D-vitamin och kalk men lika många hade drabbats av höftfrakturer som i placebogruppen.

– Det här är den tredje studien på kort tid som visar att kalk och D-vitamin på friska yngre äldre inte ger någon vinst på fraktursidan. Däremot vet vi att det gör nytta för gamla och sjuka i äldrevården och för dem som har osteoporos eller brist på vitamin D, säger docent Göran Toss vid endokrinsektionen, universitetssjukhuset i Linköping.

 Källa: New England Journal of Medicine 2006;354:669-683.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida