D-vitamin och kalk till friska lönar sig inte

31 mars 2006

Att försöka förebygga benfrakturer hos friska kvinnor genom behandling med D-vitamin och kalktabletter lönar sig föga. Det visar en undersökning som har gjorts inom ramen för den amerikanska studien Women’s health initiative. Drygt 36 000 friska kvinnor i åldrarna 50-79 år deltog. Hälften fick ett dagligt intag av 400 internationella enheter vitamin D samt 1 000 milligram kalciumkarbonat. Den andra hälften fick placebo. Efter sju år hade visserligen bentätheten ökat något hos de kvinnor som fick D-vitamin och kalk men lika många hade drabbats av höftfrakturer som i placebogruppen.

Källa: New England Journal of Medicine 2006;354:669-683.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida