Då är man substansberoende:

5 mars 2001

* Toleransökning
* Abstinens
* Substansen används ofta i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs från början
* Det finns en önskan eller har gjorts misslyckade försök att sluta med eller kontrollera substansbruket.
* Mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen.
* Arbete, fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter minskas eller överges.
* Bruket fortsätter trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt orsakats eller förvärrats avsubstansen.

När minst tre av dessa kriterier uppfyllts under samma tolvmånadersperiod är man substansberoende.

Källa: DSM-IV, American Pshyciatric Association 1995

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida