Daganställda beordras att arbeta natt

För att lösa problemet med att besätta nattpassen har landstinget i Västerbotten beordrat ett stort antal anställda att ändra sin arbetstid till natt. Ett olyckligt beslut, tycker Vårdförbundet.

Beordringarna berör mellan 50 och 100 sjuksköterskor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå som arbetar på enheter där landstinget sagt upp verksamhetsanpassade arbetstidsmodeller från och med den 1 maj.

I de uppsagda modellerna löste de anställda nattpassen frivilligt eftersom ersättningen var förmånlig. Men eftersom ersättningen försämrats från och med den 1 maj har intresset för att arbeta natt blivit mycket litet.

Och det är därför arbetsgivaren nu valt beordring och då använder sig av en paragraf i det centrala avtalet som ger rätt att förskjuta arbetstiden.

Många är arga

Något som vållat stor ilska bland många anställda i Västerbotten, framför allt i Umeå.

Vårdförbundet har diskuterat möjligheten att lägga ett tolkningsföreträde (som i så fall skulle innebära att beordringen inte skulle vara giltig), men kommit fram till att det inte är möjligt.

– Nej, eftersom landstinget med stöd av avtalet kan förskjuta arbetstiden kan vi inte lägga något tolkningsföreträde, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

Kritisk mot landstinget

Hon är dock mycket kritisk till hur landstinget agerat när det gäller frågan om arbetstidsmodeller i Västerbotten.

– Här har ledning och anställda på ett 30-tal arbetsplatser på ett bra sätt arbetat fram modeller som både är anpassade till verksamheten och till de anställdas behov. När man sedan anser sig behöva spara pengar väljer landstinget att säga upp dem och ersätta med tre nya som arbetats fram centralt, i stället för att tillsammans med de anställda på de olika arbetsplatserna arbeta fram nya, lokala lösningar.

Hoppas på annan lösning

Edel Karlsson Håål säger att hon nu hoppas att arbetsgivaren i Västerbotten ska hitta en annan lösning; att landstinget kommer i gång med tillämpningen av de tre modeller som finns från och med den 1 maj. Och att det görs på ett annat sätt.

– Självklart bör det arbetet ske i samverkan med de anställda, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida