Dagens tbc inte lungsoten

Söker man på ”tbc och invandrare” kommer ett antal alarmistiska webbsidor upp med rubriker som ”Allmänheten varnas”. Folkhälsomyndigheten har också under de senaste årens flyktingkris fått många frågor om tbc från rasistiska grupper. Hårdvinklad statistik används för att skapa bilden av att landet utsätts för en massiv smittorisk av alla nyanlända.??

I verkligheten är risken att smittas ytterst liten. Antalet fall totalt av tuberkulos var 734 förra året, en minskning jämfört med 2015 när antalet var 835. Det innebär 7 insjuknade ?per hundratusen i Sverige, en siffra som kan jämföras med 1940-talet då 300 svenskar per 100 000 invånare hade tbc, eller med Sydafrika där samsjukligheten med hiv ger en motsvarande siffra på 800.?

Folkhälsomyndigheten betonar att smittspridningen utanför riskgrupperna inte har ökat. Den ökning som noterades förra året gäller mellan unga vuxna på boenden, där viss spridning har skett.?

De sjuka får gå igenom en tuff behandling. Vårdfokus har besökt infektionsmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg. Sjuksköterskorna där uppmanar sina kolleger i vården att skaffa mer kunskap om sjukdomen. Skräcken för tbc sitter djupt. ”Jag säger inte att sjuksköterskor generellt bemöter tuberkulospatienter dåligt, men om man är rädd agerar man inte alltid empatiskt.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida