Dags att nominera till den nya styrelsen

11 januari 1999

VÄSTRA GÖTALAND. Den 27 mars blir dagen D för Västra Götaland. Då hålls nämligen den nya storavdelningens första representantskap och den första styrelsen för de 19 000 medlemmarna ska utses. Representantskapet ska även utse
19 ombud till Vårdförbundets kongress och ersättare för dessa samt revisorer. Den som har förslag på kandidater ska skicka in dessa till valberedningen senast den 14 februari. Adressen är Vårdförbundet, Vasa Kyrkogata 5, 411 27 Göteborg. Faxnumret är 031-20 45 17. Sammankallande i valberedningen är Elsy Samuelsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida