Dags för utvärdering

Dags för utvärdering

Ledare. Hur ska vi gemensamt kunna vårda ett avtal som inte efterlevs av de lokala arbetsgivarna?

5 september 2012

I höst är det dags att utvärdera det avtal som vi har med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Därför frågade vi före sommaren vår medlemspanel om deras syn på löneprocessen och lönesamtal. Resultatet visar tydligt att SKL måste genomföra omfattande åtgärder för att få de lokala arbetsgivarna att skärpa löneprocessen.

58 procent av de tillfrågade medlemmarna upplever att chefen INTE har mandat att sätta lön individuellt efter förmåga och insats. Det är en mycket nedslående siffra, eftersom vårt löneavtal bygger just på detta. Närmaste chef är den som bäst kan värdera din arbetsinsats. Hon eller han måste ha fullt mandat att sätta din lön.

Hela 76 procent uppger dessutom att de inte pratat med sin chef om framtida löneutveckling. Det är ju särskilt märkligt i ljuset av att arbetsgivare hävdar att det är just för att värna löneutveckling över tid, som man väljer att ge nyutexaminerade långt under 24 000 kronor i första lön. Hur går de två förhållningssätten ihop?

Det är alltså inte nog med att värderingen av vår kunskap är helt i otakt med tiden. Det är dessutom mer än uppenbart att SKL och deras medlemmar går totalt i otakt. Någonting drastiskt måste ske för att vi fortsatt ska kunna ha denna typ av avtal.

Självklart kan inte alla problem lösas i ett centralt avtal. Förändring behövs på flera nivåer. Och det är förändringen närmast varje medlem som är viktigast. Om vi ska undvika en annalkande katastrof för bemanningsläget inom våra yrken måste de lokala arbetsgivarna börja ta det ansvar för ­löneprocessen och för vårdens kunskaps­utveckling som de i dagsläget hela tiden duckar för.

Den gångna sommarens katastrofläge på många ställen inom vården, med stor sjuksköterskebrist, utarbetad personal och rejäla brister i patientsäkerheten, ger oss en otäck försmak av hur det kan komma att se ut framöver om ingenting görs omgående. För det är faktiskt så enkelt att man får den kunskap och kompetens man betalar för.

Ur min agenda

september 2012

  • 4 Presidieträff med fackförbundet Vision.
  • 5-7  Förbundsråd.
  • 10 TCO-styrelse.
  • 12 Deltar vid ombudsmannadagar.
  • 13 Deltar i paneldebatt för Flisas kongress, för ledningsansvariga inom  ambulansvården.
  • 14 Möte i Statens medicinsk-etiska råd.
  • 18 Presidieträff med Svensk sjuksköterskeförening.
  • 19 Deltar vi avdelning Hallands årsmöte.
  • 20-21 Förbundsstyrelsen sammanträder.
  • 23-28 Internationellt sjuksköterskemöte i Ottawa, Kanada.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida