Dalamodellen i graven

4 september 2000

DALARNA. För ett tiotal år sedan blev Dalamodellen, landstingets sätt att organisera sin verksamhet, omtalad i hela landet. Andra landsting var intresserade av att överföra modellen till sin egen verksamhet. Men nu har Dalalandstinget beslutat att organisera om hela verksamheten. Exakt hur är oklart, men det finns tecken på viss centralisering. Två projektgrupper lägger förslag i oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida