Dålig arbetsmiljö avslöjas i dagböcker

3 september 2001

Gruppintervjuer och dagböcker ingår i den utredning om sjuksköterskornas arbetsmiljö som genomförts i Karlskoga kommun.

Sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg har av många betecknats som hårt drabbade när det gäller arbetsmiljön. Arbetssituationen är pressad bland annat genom att fler och fler arbetsuppgifter har kommit till. Karlskoga kommun är medveten om problemen och har nu startat en utredning för att se om vårdkvaliteten och de cirka 50 sjuksköterskornas arbetsmiljö behöver
förbättras.

För att få ett grepp om hur verksamheten ser ut i dag har alla sjuksköterskor fått skriva dagbok under en vecka. Den ansvariga utredaren på socialförvaltningen, Birgitta Persson, har också gjort fyra gruppintervjuer med sjuksköterskorna. Enligt planerna ska resultatet presenteras för socialnämnden under september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida