Dålig följsamhet bland diabetiker

När diabetessjuksköterskan Lena Kindmalm vid Hentorps vårdcentral i Skövde undersökte i vilken utsträckning hennes patienter hämtar ut de läkemedel som läkarna skriver ut blev hon smått överraskad. Endast drygt hälften av patienterna hämtade ut sina mediciner på rätt sätt.
Omkring 15 procent av 133 patienter med diabetes köpte ut mindre än 80 procent av ordinerade läkemedel medan 21-36 procent hamstrade och köpte ut mer än 120 procent av ordinerad mängd.
? Det viktigaste är att både läkaren och sjuksköterskan regelbundet stämmer av med patienterna hur de tar sina mediciner. Jag tycker visserligen att jag har gjort det, därför är jag väldigt förvånad, säger Lena Kindmalm.
Nu kommer hon att i ännu högre grad försöka öka patienternas motivation att ta läkemedlen som ordinerat.
I studien visar Lena Kindmalm också att det finns ett signifikant samband mellan att inte hämta ut sitt insulin korrekt och förhöjda värden av HbA1c.
Studien finns på www.nepi.net.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida