Dansk order: »Avslöja bedragare«

Några danska kommuner vill ha hjälp av sjuksköterskor som arbetar hemma hos folk att avslöja socialbidragsbedragare.

Det danska kommunförbundet, Kommunernes Landsforening, kl, har utrett kommunernas propå om att sjuksköterskorna ska »hålla ögon och öron öppna«. Utredningen visar enligt kl att offentligt anställda, bland dem alltså sjuksköterskor, är skyldiga att följa kommunernas order om att lämna information om misstänkt socialbidragsbedrägeri.

Dansk Sygeplejeråd är av en annan mening. De får stöd av grundlagsexperten Oluf Jørgensen, som arbetar vid Danmarks Journalisthøjskole. Han menar att kommunernas inställning strider mot den danska grundlagen. Enligt hans tolkning är sjuksköterskorna (hjemmesygeplejersker och sundhetsplejersker) i andra människors hem för att se till spädbarn, lägga om sår eller andra sjukvårdande uppgifter.

Kommunen har i och för sig rätt att få rapport om det sjuksköterskan ser men det gäller bara sådant som har anknytning till deras besök i hemmet:

– Sundhetsplejerskerna har vissa kontrollfunktioner och när det gäller dem kan de visst vidarebefordra en del uppgifter till sin arbetsgivare. Med det gäller uppgifter om barns väl och ve, inte svartarbete eller herrbesök hos ensamstående mödrar, säger Oluf Jørgensen till Sygeplejersken.

Och heller inte att kontrollera om där finns socialbidrags-bedragare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida