Danskens diagnoser tillgängliga på Internet

Sedan mitten av september kan alla danska medborgarna logga in sig i det danska landspatientregistret med hjälp av en personlig digital signatur.

28 september 2005

I registret kan de få en överblick över vilka sjukhus de har besökt samt vilka diagnoser, undersökningar och behandlingar de har gått igenom. Däremot kan de inte läsa rena journalanteckningar.

– Vi ser det som en demokratisering, att medborgarna lättare får tillgång till data om sig själva. Men det är viktigt att ingen annan kan ta del av uppgifterna. Läkarna kan till exempel inte komma åt den här historiken, säger Morten Elbæk Petersen, chef för det danska Sundhetsväsendets Internetportal sundhed.dk.

Även ett läkemedelsregister

Med samma digitala signatur som används till landspatientregistret kan personen även kontrollera vilka mediciner läkarna har skrivit ut till honom eller henne. Detta sedan Danmark för cirka ett år sedan införde ett landsomfattande läkemedelsregister som nås via nätet.

Även den behandlande läkaren har tillgång till läkemedelsregistret, medan apotekspersonalen bara kan komma in i det med patientens godkännande.

Den digitala signaturen är inte bara till för att dansken ska få tillgång till medicinska uppgifter. Det kan även användas till mycket annat, till exempel för att via Internet låna böcker på biblioteket, betala skatt eller anmäla sin flytt hos kommunen.

Inte så långt gånget i Sverige

I Sverige finns ännu ingen nationell databas i vilken patienten kan ta del av personliga medicinska uppgifter. Sedan en tid tillbaka driver Carelink (intresseförening som drivs av Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Apoteket AB) ett projekt i syfte att skapa en nationell patientöversikt på nätet.

I patientöversikten är det tänkt att det ska finnas viktig information om patienten för vård- och omsorgspersonal och för patienten själv, exempelvis vilka läkemedel patienten står på och eventuella allergier. Målet är att alla Sveriges landsting ska vara anslutna till databasen 2008 och alla kommuner och privata vårdgivare två år senare.

I våras lämnade regeringen en proposition till riksdagen om införandet av ett nationellt läkemedelsregister.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida