Dataintresset är stort

7 september 1998

VÄSTMANLAND. Datakunskap är viktigt, anser landstinget i Västmanland. Centralt har tagits ett beslut om att alla landstingsanställda i länet ska kunna få en hyrdator och i Sala erbjuds alla sjuksköterskor på basenheterna medicin och psykiatri gratis datautbildning. Intresset för utbildningen är stort – cirka 70 av de drygt 110 berörda i Sala har anmält sitt intresse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida