Datorn gör bilder av människokroppen

Med datateknikens hjälp tar medicinen språnget från ordet till bilden.

10 november 1997

På vita duken snurrar en knäled förbi. Först bara skelettdelarna, sedan kläs muskler, senor och blodkärl på. Till slut läggs huden om.

En annan bild visar en naken kvinna i helfigur. Bredvid henne ligger hennes skelett.

Det är Michael Ackerman från National Library of Medicine (NLM) i USA, det statliga medicinska biblioteket, som visar bilder. Han demonstrerar några av flera sätt att använda databasen Visible Human™, det vill säga det mångåriga projektet att göra bilder av den mänskliga kroppen tillgänglig i elektronisk form.

– Människokroppen beskrivs bäst i bild, säger Michael Ackerman. Men eftersom det har varit besvärligt att göra och mångfaldiga bilder har man hittills valt att beskriva den i ord, kompletterade med en och annan bild.

Två döda kroppar
Med den nya datatekniken kommer den saken att förändras. Tryckta skrifter kommer att ersättas av elektroniska medier. Bildhanteringen har blivit enklare samtidigt som den ger nya möjligheter att använda bilderna på olika sätt i skilda sammanhang.

NLMs projekt Visible Human drogs i gång 1989. Idén var att man i elektronisk form skulle avbilda en manskropp och en kvinnokropp och lagra dem i en databas, tillgänglig för alla.

För att kunna genomföra projektet behövde man två döda kroppar i perfekt skick, eftersom meningen var att visa hur den normala människokroppen ser ut. Michael Ackerman beskrev hur man under flera år sökte dessa två döda personer, en man och en kvinna, innan man slutligen fick tillgång till dem.

De bilder som nu ingår i Visible Human bygger på olika slags röntgenbilder (traditionell röntgen, magnetröntgen och ultraljud) och på bilder tagna av de båda kropparna när de i djupfryst skick ”hyvlats av” skiva för skiva från hjässan till fotabjället. Av manskroppen har man tagit en bild per millimeter (sammanlagt omkring 1 800 bilder), av kvinnokroppen en bild per tredjedels millimeter (omkring 5 000 bilder).

För anatomistudier
Med hjälp av röntgenbilderna och de elektroniska bilderna har man i datorn byggt upp bilder av kropparna i sin helhet, men också delar av dem, till exempel olika organ, skelettet, blodkärlen och så vidare.

– Vad är nu detta bra för? undrade Michael Ackerman retoriskt och svarade själv: För anatomistudier. För patientutbildning. För att ha som normal referens när man hittar sjukliga förändringar. Som underlag för konstnärliga bilder. Möjligheterna är många.

Numera finns också både mans- och kvinnokroppen tillgängliga på Internet och på CD-ROM. De är fria att använda utan kostnad, men den som gör det måste rapportera till NLM att man gjort det och vad bilderna använts till. Den som vill veta mer om Visible Human kan hitta mer information på NLMs hemsida. Hemsidan har adressen www.nlm.nih.gov, varifrån det också finns en länk till Visible Human. Det går också att gå direkt till Visible Human-biblioteket genom att efter efter NLMs adress lägga till:
/research/visible/visible_human.html

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida