De blev sjuka av immersionsoljan

När två av laboratoriets biomedicinska analytiker svullnade upp och fick utslag i ansiktet trodde många att det berodde på ventilationen. Byte av lokaler hjälpte inte, men ett hudtest gav utslag på det allergiframkallande ämnet epoxi.

Det kemiska laboratoriet på Falu lasarett är ett av många som använder immersionsolja vid mikroskopering. Oljan stryks på objektsglaset för att förhöja skärpan vid hög förstoring. Den har använts i många år utan att ha orsakat några besvär, så när två biomedicinska analytiker plötsligt fick svåra utslag på händerna och i ansiktet var det ingen som tänkte på att det kunde bero på oljan. Däremot var det väl känt att ventilationen på arbetsplatsen var dålig.

Kontakter med läkare på allergimottagningen stärkte misstankarna om att det var något i luften på laboratoriet som orsakade allergierna. De bytte lokaler och sedan det var gjort vågade de två biomedicinska analytikerna komma tillbaka från sina sjukskrivningar. Men den ena av dem hade inte arbetat många timmar förrän utslagen blossade upp igen.

– Hon hade behandlats med cortison för att bli av med utslagen och när de blossade upp på nytt lämnade hon arbetsplatsen och sa att hon inte vågade komma tillbaka förrän hon fått besked om vad hon var allergisk mot, berättar Bo Marklund, biomedicinsk analytiker och skyddsombud.

Detektivarbete
Verksamhetschefen Kerstin Edström och skyddsingenjören Kjell Eriksson vid Gävle Dala företagshälsa började nu ett detektivarbete för att söka efter orsaken till de allergiska besvären. Till deras förvåning visade hudtesterna som gjordes reaktion på ämnet epoxi, en härdplastkomponent som är känd för att framkalla hudallergier. Så frågan var då i vilken av produkterna ämnet ingick?

– Det var knepigt eftersom ämnet inte fanns registrerat på någon av de kemikaliska produkternas varuinformationsblad, säger Kjell Eriksson och förklarar att det enligt arbetsmiljölagen alltid ska finnas med ett 16 punkters varuinformationsblad vid leverans av kemikaliska produkter. Dessutom ska förpackningarna vara märkta med uppgifter om farliga ämnen.

Men fortsatt letande gav resultat. Kjell Eriksson ringde upp Leica Microsystems AB, tillverkare av mikroskopoptik som också levererar immersionsolja, och bad att få det senaste varuinformationsbladet för oljan. Ett sådant fanns, men bara på engelska. Där visade det sig att innehållet i oljan hade ändrats för något år sedan och att en av de nya tillsatserna var just epoxi.

Skyddsingenjör Kjell Eriksson är upprörd över att Leica inte har informerat sina kunder om att epoxi numera ingår i deras olja. Han kallar det till och med en skandal.

– När vi tog kontakt med yrkesinspektionen visade det sig att anställda vid ett verkstadsföretag i Sverige också fått allergiska besvär och att de tagit kontakt med Leica. Dessutom har en engelsk vetenskaplig tidskrift publicerat uppgifter om ytterligare fall av allergier mot immersionsoljan. Problemet är alltså känt hos Leica och trots det har de fortsatt att leverera oljan med mikroskopen. Ingen leverantör av kemikaliska produkter blandar epoxi i något som huden kommer i direktkontakt med.

Kjell Eriksson berättar att han var i kontakt med vd:n för Leica Microsystems ab i slutet av februari och att denne då inte ville ge besked om huruvida de skulle dra in immersionsoljan eller ej. Skyddsombudet på Falu lasaretts kemiska laboratorium har anmält allergierna som arbetsskada och nu pågår en process där Leica krävs på ekonomisk ersättning för det lidande deras produkt har orsakat.

När Vårdfacket tar kontakt med Leica Microsystems AB svarar ekonomichef Valentin Badéa att de känner till att det finns kunder på laboratorier som fått allergiska besvär av deras produkt och att de är ledsna för detta.

– Den aktuella oljan, där epoxi har ersatt kloroparaffin, introducerades i början av 1998 som en strävan att skada miljön så lite som möjligt. Används oljan på rätt sätt ska den inte behöva ge besvär.

Ny olja utan kostnad
Det fel som Valentin Badéa vill tillstå att Leica har gjort sig skyldig till är att inte ha skrivit någon innehållsdeklaration på svenska, vilket man måste ha enligt kemikalieinspektionen. »Vi missade det«, säger han.

Ekonomichefen på Leica känner inte till några fler fall av allergiska reaktioner än de på Falu lasarett men utesluter inte att det kan finnas. Leica har tagit kontakt med tillverkaren i Tyskland och uppmanat dem att ta fram en ny olja. Företaget har också skickat ett brev till sina kunder med uppmaning att returnera den gamla oljan. Så fort Leica fått klartecken från kemikalieinspektionen kommer företaget att leverera en ny immersionsolja – utan kostnad för kunden.

Den här gången är oljan baserad på adipinsyraester.

På laboratoriet på Falu lasarett har de bytt ut den farliga immersionsoljan till en olja från en annan leverantör.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida