De fem härskarteknikerna

8 januari 2001

Berit Ås, professor i socialpsykologi vid universitet i Oslo, har identifierat fem olika metoder som de som har makten använder för att behålla sin ställning när de känner sig hotade. Hon kallar det härskartekniker:

Osynliggörande: När deltagarna i ett möte börjar bläddra med sina papper när du begär ordet.

Förlöjligande: Få skrattarna på sin sida och på det sättet genera den som blir utsatt.

Undanhållande av information: Fakta och kunskaper sprids vid informella möten (bastun, tennisträningen, jaktlaget)
och den som inte kan delta saknar information när beslut ska fattas.

Dubbelbestraffning: Det är fel både på det som görs och
på det som inte görs. (Att kvinnor gör karriär drabbar barnen
– kvinnor satsar inte tillräckligt mycket på sina karriärer.)

Påförande av skuld och skam: Blir resultatet när förlöjligande och dubbelbestraffning blandas. Den som blir utsatt får veta att hon inte är tillräckligt bra, trots att det till exempel beror på att hon inte haft tillgång till information.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida