De fick BraVås utmärkelse

10 juni 2003

Tranås kommun och gruppboendet Ankaret i Västerås har fått Föreningen BraVås utmärkelse för 2003. De får utmärkelsen för att de bedriver en verksamhet som stämmer överens med de krav som uttrycks i BraVå.
Det var Vårdförbundet som för några år sedan tog initiativet till BraVå för att få fram kriterier för god kvalitet inom äldrevården. Förbundet är en av de 16 organisationer som år 2001 bildade Föreningen BraVå. Föreningen arbetar både för att kriterierna används ute i verksamheten och initierar forskning, utbildning och utveckling inom äldrevården. Bland övriga medlemsorganisationer finns Läkarförbundet, Kommunal och pensionärsförbund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida