De satte tänderna i lönefrågan – fick högsta höjningen på fem år

Fem procent. Så mycket höjs den genomsnittliga lönen för Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar i Blekinge i år. Framgången skapades med samarbete.

Det goda resultatet är i hög grad en effekt av ett samarbete mellan Vårdförbundet, medlemmar på arbetsplatserna och chefer, bland annat på barnkliniken i Karlskrona.

– Vi har under flera år försökt få våra chefer att förstå att lönerna ska sättas i medarbetarsamtal och lönesamtal, men tidigare har vi bara fått till svar att det inte finns några pengar. I år känner vi att cheferna har förstått vad vi menar, berättar Eva Thordstein Ottosson, förtroendevald för Vårdförbundet på barnkliniken.

På barnkliniken bildades en grupp för att påverka arbetsgivaren. I gruppen fanns Vårdförbundets förtroendevalda, första linjens chef och verksamhetschefen. Gruppen har bland annat jämfört lönerna på kliniken med lönerna för barnsjuksköterskor på andra platser i landet. Löneläget har även förts in i klinikens verksamhetsbeskrivning.

– Cheferna har också tryckt på uppåt och det har varit viktigt, säger Eva Thordstein Ottosson.

Annika Wåhlin är ordförande för Vårdförbundet i Blekinge. Hon berättar om det missnöje och den frustration som fanns bland medlemmarna efter de två senaste årens löneförhandlingar.

– Lönehöjningarna var mycket låga, bara 2 procent förra året, säger hon.

För att det inte skulle bli likadant i år inleddes tidigt ett samarbete mellan Vårdförbundet, medlemmarna ute på arbetsplatserna och deras chefer, som på barnkliniken. Samarbetet har haft stor betydelse för slutresultatet. Samtidigt pekar Annika Wåhlin på ytterligare två frågor som har påverkat.

– Förra året fick övriga fackförbund tvåårsavtal på över 6 procent. Om Vårdförbundet även i år skulle ha fått som 2005 hade det snedvridit lönebildningen. Vi gjorde också en undersökning av rekryteringsbehovet fram till 2013. Den visade att hälften av alla specialistutbildade medlemmar måste ersättas och att det krävs attraktiva arbetsplatser och attraktiva löner för att klara det, säger hon.

Vårdförbundet gjorde ytterligare en markering. Förbundets förtroendevalda förklarade att de inte tänkte delta i några löneförhandlingar om budet från arbetsgivaren skulle vara kring 2 procent.

– Vi sa att i så fall skulle arbetsgivaren ensam få ta ansvaret för att lägga ut lönerna till varje enskild person, berättar Annika Wåhlin.

Lönehöjningen blir nu ungefär 5 procent, den högsta på fem år. Höjningen är i genomsnitt och ingen är garanterad en viss procent.

– Vi har dessutom kommit överens med landstinget om att arbetet med löneprocessen – att lönen ska sättas i lönesamtal mellan anställd och närmaste chef – ska utvecklas och förbättras, säger Annika Wåhlin.

Vad händer om Vårdförbundet nästa år bara får 2 procent igen?

– Vid årets förhandlingar sa vi tydligt att resultatet i år inte får bli en engångshändelse utan att uppvärderingen av våra medlemmar måste vara långsiktig. Vi fick också ett löfte – under förutsättning att landstingets ekonomi inte försämras rejält – om att uppvärderingen ska fortsätta, och vi måste lita på det löftet, säger Annika Wåhlin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida