De små sjukhusen en het fråga

Från halva Sverige tog småsjukhusens försvarare bussen till Stockholm för att påverka makthavarna och opinionen. Men Vårdförbundets lokala företrädare vill satsa på primärvården i stället.

2 oktober 2000

Det var liv och rörelse i centrala Stockholm den 4 oktober. Småsjukhusens försvarare demonstrerade för att bevara sjukhusen på hemorten.

När landstinget i Västernorrlands län ska spara 50 miljoner kronor hotas ortopedi, kirurgi, kvinno- och barnsjukvård på Sollefteå sjukhus. 150 Sollefteåbor tog därför bussen till Stockholm. En av dem var Annika Heino, ivasjuksköterska. Hon har sett många sjukhus inifrån: Härnösand, Löwenströmska, Hammerfest, Umeå. I somras jobbade hon ett par veckor på det nybyggda Sunderbyns sjukhus mellan Boden och Luleå. Hon tyckte att det stora sjukhuset fungerade dåligt.

– Ett litet sjukhus är effektivt. Man känner varandra väl, det är korta avstånd. Jag har kommit till stora sjukhus och trott att nu ska jag få se på effektivitet. Men jag har blivit besviken, säger Annika Heino.

Nu jobbar hon och andra i »Kärntruppen«, en arbetsgrupp sammansatt av de flesta yrkeskategorier på Sollefteå sjukhus, för att få politikerna på bättre tankar inför beslutet den 29 november.

Kerstin Sjöström är Vårdförbundets ordförande i Västernorrland. Hon vill inte slåss för ett enskilt sjukhus.

– Jag prioriterar vården för de äldre patienterna, som behöver vården där de bor i kommunen, men även i primärvården.
Landstingspolitikerna har i utredningen »Kärnprocessen« fått en rad förslag om hur kostnaderna ska kunna minskas med 50 miljoner. Den lades fram i juni i år.

– Vi är starkt kritiska mot hur utredningen är gjord, säger Kerstin Sjöström. Det handlar bara om medicinska specialiteter. Vi saknar helhetssynen på sjukvården och dess uppgifter.

Accepterar centralisering
De som slåss för att rädda sjukhuset i Sollefteå har riktat in sig på just själva sjukhusets överlevnad, och det är att se för snävt på vårdens uppgift. Så ser i alla fall Vårdförbundet på saken.

– I vårt remissvar på landstingets utredning betonar vi att det i första hand är primärvården som ska utvecklas, säger Kerstin Sjöström. Och vi accepterar att det kan innebära att man centraliserar en del av den specialiserade vården.

Det innebär inte att centraliseringen självklart ska göras till Sundsvall och Örnsköldsvik, menar Kerstin Sjöström. Man kan lika gärna tänka sig att viss verksamhet kan koncentreras till Sollefteå. Men hon påpekar också att sjukhuset redan nu har svårt att rekrytera personal.

Var den specialiserade vården utförs är i Vårdförbundets ögon mer en regionalpolitisk än en facklig fråga. Den överlämnar man med varm hand till politikerna.

– Men det är också svårt att försvara att man behåller en förlossningsavdelning med mindre än en förlossning om dagen. Vad innebär det för kvaliteten och kompetensen? undrar Kerstin Sjöström.

»Kärnprocessens« förslag diskuterades i juni av avdelningsstyrelsen och de samordnare som finns i länets olika delar, sammanlagt ett tjugotal personer, innan styrelsen i augusti skrev sitt remissvar.

Vill satsa på primärvården
Också i Hälsingland har hösten varit turbulent. »Rädda Bollnäs sjukhus« stod det på plakaten i Stockholm. Och Vårdförbundets medlemmar i Bollnäs har agerat för att sjukhuset ska få vara kvar med samma uppgifter som nu. Men Anna-Karin Eklund, ordförande för Vårdförbundet i Gävleborg, tycker inte att sjukhusen som byggnader är viktiga.

– Vi måste komma bort från det synsättet, det viktiga är ju vilken vård vi kan ge.

Precis som sina grannar i norr vill Vårdförbundet i Gävleborg att landstinget ska satsa på primärvården. Det är där de mest utsatta patienterna ska få sin vård: kroniskt sjuka och äldre.

– Den vård befolkningen inte behöver så ofta, till exempel planerade operationer, kan man åka lite längre för att få.
Anna-Karin Eklund förstår att det känns frustrerande att se en verksamhet läggas ner, som fungerar bra och ger god vård. Men är det brist på pengar måste man se hur man kan ge bäst vård för de pengar som finns.

Avdelningen är inte heller rädd för att en minskad verksamhet inom specialistsjukvården i Bollnäs skulle leda till arbetslöshet bland medlemmarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida