Debatt om ambulansbemanning

Sjuksköterskor behövs i ambulanserna. Om detta rådde stor enighet vid den konferens om ambulans-verksamheten som Vårdförbundet SHSTF arrangerade i mitten på oktober. Orsaken är den allt mer avancerade sjukvård som bedrivs.

10 november 1997

Ska sjuksköterskor eller undersköterskor bemanna ambulanserna? Den frågan har diskuterats en längre tid och väckt starka känslor. Många av dagens ambulanssjukvårdare, de flesta undersköterskor, har sett kravet på sjuksköterskebemanning som ett försök att kasta ut dem från området.

Samtidigt har många hävdat att utvecklingen mot allt mer avancerad sjukvård i ambulanserna kräver högre utbildad personal, sjuksköterskor.

Med andra ord samma debatt som förs inom andra vårdområden: ska verksamhetens behov eller arbetsmarknads-skäl styra bemanningen?

Eller går båda intressena att kombinera? I Västmanland har man under de senaste tio åren byggt upp en verksamhet som innebär att hälften av personalen är sjuksköterskor, hälften ambulanssjukvårdare. Och detta har skett utan att någon ambulanssjukvårdare sagts upp. Utvecklingen med fler sjuksköterskor har genomförts främst genom att fylla vakanser, berättade Björn Ahlstedt för de cirka 200 ambulans-sjuksköterskor från hela landet som deltog vid konferensen i Stockholm. Björn Ahlstedt är läkare och chef för verksamheten i Västmanland.

– Fördelarna med sjuksköterskebemanning är att vi kan sätta in högsta möjliga kompetens så tidigt som möjligt, att det är lättare att införa nya behandlingsrutiner och läkemedel och att vi generellt ökar den medicinska kunskapen. Nackdelarna är att verksamheten blir dyrare och att det skapar motsättningar mellan grupper, sa han.

Några bestämmelser för hur bemanningen ska se ut finns inte i landet i dag. I hälso- och sjukvårdslagen sägs enbart att det i verksamheten ska finnas den personal som krävs för en god och säker vård.

– Socialstyrelsen kan inte bestämma hur bemanningen ska se ut, men vi anser det nödvändigt med personal av olika kategorier för en bra verksamhet. Och självklart ska personal med den högsta kompetensen ta hand om patienten i en akut situation, sa Louise Stensnäs, som arbetar med ambulansfrågor på Socialstyrelsen.

I dag har allt fler landsting anställt sjuksköterskor inom ambulansverksamheten, men i ett tiotal anställs de inte som sjuksköterskor utan som ambulanssjukvårdare. Något som upprör Vårdförbundet SHSTFs ordförande Eva Fernvall, som bland annat undrade om orsaken var politiska hänsyn till Kommunal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida