Defibrillator på stan räddar liv vid infarkt

11 oktober 2004

Fler överlever ett hjärtstillestånd på allmän plats om hjärt-lungräddning av »lekmän« kompletteras med defibrillering, enligt en studie i USA och Kanada.

Mer än 19 000 frivilliga i till exempel köpcentrum, hotell och bostadsområden utbildades i hjärt-lungräddning. Drygt hälften fick också lära sig att hantera en defibrillator.

Under knappt två år behandlades 235 fall som säkert kunde klassas som hjärtstillestånd, 107 med enbart hjärt-lungräddning och 128 också med defibrillering. I den första gruppen överlevde 15 personer och i den andra 30, en statistiskt signifikant skillnad.

Källa: New England Journal of Medicine 2004; 351: 637-646.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida