Definivt besked: Fammi läggs ned vid årsskiftet

Nej, Fammi överlever inte årsskiftet, trots att de borgerliga före valet sade sig vilja slå vakt om institutet. Nedläggningsprocessen hade gått för långt, sa statssekreterare Karin Johansson på Fammis allra sista konferens i Stockholm.

22 november 2006

Fammi, som bildades 2002 gemensamt av staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet, har haft till uppgift att genom olika projekt stimulera utvecklingen av primärvården. Men för ett år sedan beslutade ägarna att lägga ned institutet när projekttiden var slut, det vill säga vid årsskiftet 2006/2007.

Nytt hopp för institutet väcktes, bland annat efter en debattartikel i Dagens Medicin i juni i år av fyra företrädare för allianspartierna. Men det hoppet stäcktes definitivt i och med statssekreterare Karin Johanssons besked.

? I någon form kommer en verksamhet som Fammis att finnas också i framtiden. Men i vilka former återkommer regeringen till, sa hon.

”Ärlig beskrivning”

Ordförande i styrelsen för Fammi är Johan Calltorp. Han bedömer att det är en ärlig beskrivning av Karin Johansson.

? Jag tror på det hon säger. Den nya regeringen behöver fundera över hur de ska hantera kunskapsutvecklingen i primärvården framöver, säger han.

Åsa Anderson, kanslichef på Sveriges sjuksköterskeförening SSF, tycker det är snopet att Fammi läggs ned när institutet nu har funnit sina former.

? Vi var kritiska från början, men sedan Fammi fick sitt delade ledarskap för ett par år sedan har det fungerat bra, säger Åsa Anderson.

Hon är särskilt nöjd med att det tvärprofessionella arbetssättet verkligen ?satt sig?.

? Så nu är det alla professionella organisationers ansvar att fortsätta dialogen! säger hon.

Några projekt fortsätter

Några av Fammis projekt fortsätter efter årsskiftet. Bland dem Nationella kvalitetsindikatorer i primärvården, som tas över av Socialstyrelsen.

Men det finns också många projekt som går i graven. Bland dem finns Fammis hemsida, som alltså stängs under december ? datum är ännu oklart. Än finns det alltså tid att gå in på www.fammi.se och hämta dokument ur det digra material som finns där. Efter årsskiftet får man vända sig till Riksarkivet, där allt som Fammi har producerat kommer att hamna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida