Delegeringar ses över

Ett större eget ansvar behöver alla yrkesgrupper ha som arbetar inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Det framförs i en ny rapport.

1 december 2003

Nyligen överlämnades rapporten Kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade till regeringen av de tio statliga myndigheter som har i uppdrag att utreda frågan.

I rapporten sägs att åtgärder måste vidtas nu för att det att det ska finnas tillräckligt med kompetent personal framöver. Personalens kompetens måste höjas och tydliga kompetenskrav ställas.

– Ribban ska ligga högt. Det ska inte ses som ett genomgångsyrke att arbeta som undersköterska, vårdbiträde eller personlig assistent. Självständigheten i yrket måste också öka. Vi tror inte att man kan rekrytera personal till yrken som är så underordnade andra, människor vill ha ett eget ansvar. Vi vet att ungdomar vill ha självständiga yrken och vi vet också att man klarar stress bättre om man har inflytande över sitt arbete, säger Gert Alaby på Socialstyrelsen, som är projektledare.

I rapporten föreslås också att delegeringsbestämmelserna ses över. I nuvarande föreskrifter sägs att »delegeringsmöjligheten kan användas i undantagsfall« (sosfs 1997:14).

Det menar Gert Alaby att man skulle kunna lätta på. Översynen påbörjas under 2004.

Rapporten är en delrapport. Före sommaren 2004 ska en handlingsplan med konkreta åtgärder tas fram.

Rapporten finns på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida