Deltider hotar hälsan

2 september 2005

I den jämställdhetspolitiska utredningen levereras kritik mot deltidsarbete. Utredaren Gertrud Åström konstaterar att långtidssjukskrivningar är vanligare bland dem som arbetar deltid och föreslår därför olika projekt för att underlätta för anställda att gå från deltid till heltid.

»För kommuner och landsting är det synnerligen angelägna uppgifter att minska sjukfrånvaron och att erbjuda heltidstjänster«, svarar arbetsgivarorganisationen.

Men Sveriges kommuner och landsting, ser hellre att kommuner, landsting och regioner själva får påverka hur pengarna ska användas.

Källa: www.suntliv.nu

Läs mer: Makt att forma samhället och sitt eget liv, SOU 2005:66. www.regeringen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida