Demens

Demens

Kommunikation & demenssjukdom. Ökad förståelse i samtal och möten?Margareta Skog?Gothia fortbildning 2016?www.gothiafortbildning.se

Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd. Boken vill öka förståelsen för den demenssjukes språkförmåga och svårigheter. Det kan vara att upprepa samma fråga eller berättelse gång efter gång, ha svårt att starta och fullfölja en konversation, ha svårt att samtala när många är med eller att inte minnas namn på personer och föremål.

?Författaren, själv sjuksköterska och doktor i omvårdnad, vill hjälpa vårdpersonal att bli mer uppmärksam på sig själv som instrument till kommunikationen. Hon lyfter fram den ordlösa kommunikationen, med gester, röstläge och blickar som minst lika viktiga som själva orden.?

Boken bygger både på forskning och röster från demensvårdens vardag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida