Demensvård

1 december 2003

Britt Almberg och Wallis Jansson

Fånga stunden. Hur man bemöter

och förhåller sig till personer med

demenshandikapp. Andra upplagan

199 sidor. Liber 2003

Cirkapris 379 kronor, vid beställning

via Libers hemsida 265 kronor

ISBN91-47-05174-4

»Vem är du?«, »Vad har du inom dig?« och »Hur kan vi bäst ta tillvara det du har
inom dig?« Tre frågor som författarna till den här boken ser som centrala i demensvården. För att få svar på dem gäller det att hitta nyckeln till varje individ. Tillsammans med anhöriga bör en levnadsberättelse skrivas. Det är ett betydelsefullt instrument i omvårdnaden av personer med demens – exempel på hur den kan utformas finns som bilaga.

Även om symtom och behandling vid demenssjukdom ges några inledande kapitel, är det omvårdnaden, bemötandet och samvaron med personen med demens som är det centrala i den här boken. Författarna, som är sjuksköterskor och forskare inom äldrevård, beskriver utifrån aktuell forskning och erfarenhet med mycket ömhet och respekt hur god omvårdnad kan ges. Boken kan, tack vare det raka och enkla språket, läsas av både vårdpersonal, anhöriga och andra intresserade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida