Demokrati

8 december 1997

Författare Lise Blomqvist
Titel Demokratiboken – för svenskar från alla länder
216 sidor,
Förlag Brevskolan 1997.
Cirkapris 285 kronor
ISBN 91-5744-897-3

Boken har vuxit fram i ett projekt i Göteborg med syftet att öka invandrares möjligheter att förstå och delta i det demokratiska arbetet på olika plan i det svenska samhället. Målet är att öka deltagandet i samhällslivet. Hur ska jag kunna diskutera undervisning och regler i barnens skola? Hur kan man klaga på myndigheternas beslut eller ta upp orättvisor i jobbet? Och hur ska man begripa sig på svenskarna? I bokens tillkomst har en referensgrupp med invandrare i Göteborg medverkat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida