”Den döljer brist på planering”

Helsingborgs lasarett har slopat flextiden för alla anställda. Nu vill sjukhuset ta tag i de organisatoriska problem som flexen dolt.

Bakgrunden till beslutet är att sjukhuset har ett effektiviseringskrav på sig där varje medarbetare måste göra mer. Personalen ska jobba i team och bli bättre på att produktionsplanera, och i den modellen passar flextiden inte in.

Beslutet har väckt en del upprörda känslor, men inte alls på samma sätt som konflikten mellan Vårdförbundet och Region Skåne. Anledningen är att sjukhusledningen uppmärksammat en rad problem med flexen.

— Det är en del lik, i form av arbetstidsfrågor, som har trillat ut ur garderoben efter att flexen togs bort, säger Anders Lindahl, personalchef på Helsingborgs lasarett.

Han menar att flextiden på många sätt har använts som en slasktratt, där man pressat ner allt från färdtidsersättning till övertid. Även om det i vissa fall har varit en fördel tror Anders Lindahl att det i långa loppet är en förlust, både för patienter och anställda men också för verksamheten i stort. Flexen har fungerat som en stötdämpare vid bristande planering och på så sätt dolt de organisatoriska problem som kräver en lösning.

— Utan flex måste vi jobba med produktionsplanering för att skapa jämna flöden. Det i sin tur leder till hälsosamma arbetstider och större effektivitet, säger Anders Lindahl.

Ulf Larsson, förtroendevald för Vårdförbundet i Helsingborg, tycker att det än så länge har fungerat bra. Han berättar att de är helt överens med arbetsgivaren om att det numera är övertid som gäller när man behöver arbeta längre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida