Depression

3 april 2000

Författare Danuta Wasserman
Titel Depression en vanlig sjukdom
309 sidor
Förlag Natur och Kultur 1998
Cirkapris 310 kronor
ISBN 91-27-06967-2

Depressionssjukdomar tycks bli allt vanligare i det moderna samhället. Personer av alla åldrar drabbas, inte minst ungdomar. Danuta Wasserman som är professor i psykatri och suicidologi har skrivit en bok som riktar sig både till vårdpersonal och till dem som själva lider av depression. Hon redogör för vad man i dag vet om depressionssjukdomar och hur man känner igen en depression. Depressionen kan te sig
olika hos barn jämfört med vuxna och den är vanligare hos kvinnor än hos män. I boken diskuteras orsaker till depression och aktuell behandling beskrivs. 

Telefonnummer till förlagen
Ica bokförlag: 021-19 40 00
Liber: 08-690 92 00
Natur och Kultur: 08-453 86 00
Studentlitteratur: 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida