Depression och ångest vanlig orsak till tinnitus

Det finns oftast en koppling mellan debuten av tinnitus och tillfällig eller permanent hörselskada, oftast orsakad av buller. Men de som utvecklar ett svårt lidande har i regel en ångest- eller depressionssjukdom i botten.

Det visar en studie gjord av docenten och överläkaren Kajsa-Mia Holgers vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

-Som sjuksköterska bör man alltid ställa sig frågan om en patient med tinnitus också lider av en depression eller har någon ångestsjukdom. Även stress och utmattning, som kan leda till depression, kan vara en orsak till svår tinnitus, säger hon.

Eftersom hörselskador är mycket vanligt hos vuxna med tinnitus har man tidigare ofta tagit för givet att just hörselskadan har en avgörande betydelse för uppkomsten av tinnitus. Men långt ifrån alla med hörselskador har tinnitus. Omvänt har inte alla med tinnitus problem med hörseln. Graden av hörselskada har inte heller kunnat förklara varför vissa lider svårt av sin tinnitus medan andra knappt berörs.

Vilka faktorer kan förklara varför vissa med tinnitus får så svåra besvär att de har svårt att klara av att arbeta? För att få svar följdes 82 personer med svår tinnitus upp två år efter att de första gången sökte hjälp för sin tinnitus. Patienter med kraftig hörselnedsättning hade uteslutits eftersom mycket dålig hörsel kan leda till isolering och psykiska problem.

Patienterna undersöktes av en erfaren psykiater. Det visade sig att hela 75 procent av patienterna led av en ångest- eller depressionssjukdom. Även somatiska problem som bettfel eller värk i nacken eller ryggen var vanliga.

-Kopplingen mellan svår tinnitus och ångest eller depression är betydligt starkare än kopplingen mellan tinnitus och nedsatt hörsel, säger Kajsa-Mia Holgers.

Nu kan man naturligtvis fråga sig om det egentligen inte är tinnitusen i sig som leder till psykiska problem. Men endast sju procent av patienterna angav att tinnitusen startat före debuten av ångest- eller depressionssymtomen.

-Det tycks alltså vara ganska klart att ångest eller depression i många fall kan förklara varför tinnitusen är så svår hos vissa individer och att den förvärras med tiden. De som inte lider av ångest- eller depressionssjukdom eller som fått sin tinnitus på grund av somatiska besvär blir efter ett tag i regel spontant bättre i sin tinnitus.

-Det är därför viktigt att patienterna får rätt diagnos från början, vilket tyvärr inte alltid är fallet. Sjuksköterskan har här en viktig roll såtillvida att hon kan »sortera« patienterna rätt från början, säger Kajsa-Mia Holgers.

Endast tio procent av de patienter som deltog i studien hade någon gång sökt hjälp för psykiska besvär.

 

LÄSTIPS:
Holgers K-M. Tinnitusbehandlingen styrs av etiologin. Buller, stress eller ångest/depression tänkbara orsaker. Läkartidningen 2003; 100:3744-3749.

Zöger S, Svedlund J, Holgers K-M. Psychiatric disorders in tinnitus patients without severe hearing impairment: 24 month follow-up of patients at an audiological clinic. Audiology 2001; 40:133-140.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida