Depression vanligt bland ensamkommande

5 mars 2019

Det finns samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Var tredje har allvarliga symtom i form av självskadebeteende, suicidtankar eller försök att begå självmord.

Det visar en ännu opublicerad studie från Malmö universitet. I studien ingår 60 ensamkommande unga mellan 14 och 19 år som har varit i kontakt med Maria ungdomsmottagning i Stockholm. Alla var relativt etablerade i Sverige. De hade ett boende och kontakt med socialtjänsten. Hälften hade psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest och depression. Ändå var det få av ungdomarna som hade varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida