Depression vanligt hos unga i kroppssjukvården

8 mars 2004

Många ungdomar som söker kroppssjukvård lider av depression, enligt en studie i Uppsala. Den gällde 104 flickor och 23 pojkar som sökte vård under en vecka våren 2002.

Det visade sig att 44 av ungdomarna uppfyllde kriterierna för depression. Läkarna i den somatiska vården hade ställt diagnosen depression på tio, av vilka sju fortfarande uppfyllde kriterierna när studien gjordes.

Forskarna anser att trötthet, minskat intresse för omgivning och aktiviteter, koncentrationsproblem och ökat sömnbehov är tydliga varningssignaler som bör föranleda en enkel depressionsskattning.

Källa: Knorring A-L, Cederberg-Byström K, Nyberg A-M med flera. Läkartidningen 2004; 101:365-368.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida