Deras lönekamp fortsätter

Deras lönekamp fortsätter
- Vi tänker fortsätta att höras, säger Lena Jensen, intensivvårds- och anestesisjuksköterska på Sahlgrenska.

Specialistsjuksköterskorna på Sahlgrenska bedriver en egen lönestrid. För ett år sedan skrev de ett brev där de krävde 15 000 mer i månaden. Ännu har inte mycket hänt. Nu förnyar de sitt krav.

8 januari 2019

Förra året slutade 300 specialistsjuksköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Yrkeserfarenhet motsvarande hundratals år försvann. Det riskerar att påverka vården, menar de som jobbar kvar. Redan förra året skrev sjukhusets erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och intensivvård ett brev till ansvariga tjänstemän och politiker för att påtala problemet.?

För att motverka dräneringen på erfarenhet krävde de 15 000 kronor mer i månadslön. Men lönerevisionen för 2018 gav inte i närheten av det. Nu har de återkommit till sjukhusledning och regionstyrelse med sina krav. När tjänstemännen säger att patientsäkerheten inte är hotad, är det en bild som sjuksköterskorna inte känner igen.??

— Vi ser dagligen hur kompetensbristen drabbar patienterna. Operationer ställs in och intensivvårdsplatser hålls stängda. Patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar inom regionen och den ständiga jakten på platser stoppar upp hela flödet på sjukhuset, berättar Lena Jensen, intensivvårds- och anestesisjuksköterska.

?Specialistsjuksköterskorna beskriver i brevet hur de arbetar på toppen av sin kompetens i en högspecialiserad vård. Teamarbetet är fantastiskt och allas kunskaper och erfarenheter behövs dygnet runt för att ta hand om svårt sjuka eller skadade patienter.

?De skriver också att de utför sitt arbete med starkt engagemang och stor noggrannhet och får stor uppskattning för sitt arbete från patienter, anhöriga och kolleger. Men det betyder inte att deras insats är gratis. ?

Kravet på att under en femårsperiod få en årlig löneökning med 3 000 kronor mer i månaden står fast. De vill också att arbetsgivare vart femte år betalar dem som väljer att stanna ytterligare 2 000 mer i månaden. ??

I januari träffar specialistsjuksköterskorna representanter från sjukhusets hr-avdelning tillsammans med Vårdförbundets lokala företrädare.

?— Vi känner stor oro för kompetensbristen och dess konsekvenser. Vi vill ändå tro att vi kan nå fram med vårt budskap och vi tänker fortsätta att höras. Sen hoppas vi att Vårdförbundet kan hjälpa oss ytterligare att driva på, säger Lena Jensen. ?

I ett mejl till Vårdfokus svarar ledningen via sin pressavdelning att de inte kan säga exakt hur lönerna kommer att se ut om fem år, men att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har varit prioriterade inför årets löneöversyn.?

De hoppas att deras satsningar på karriärutveckling och arbetsmiljö ska bidra till att behålla specialistsjuksköterskorna. ”Vi välkomnar en framtida dialog med medarbetarna om hur vi kan bli mer attraktiva som arbets­givare”, kommenterar ledningen.

Medel månadslön Sahlgrenska

Anestesisjuksköterska
Maj 2017: 34 303
Maj 2018: 35 025

Intensivvårdssjuksköterska
Maj 2017: 35 017
Maj 2018: 35 886

Operationssjuksköterska
Maj 2017: 35 465
Maj 2018: 36 264

Sjuksköterska, allmän
Maj 2017: 30 220
Maj 2018: 30 114

Slutat och börjat 2018

Specialistsjuksköterskor som slutat 300
Specialistsjuksköterskor som rekryterats 293
Allmänsjuksköterskor som slutat 340
Allmänsjuksköterskor som rekyterats 306

Siffrorna gäller tillsvidareanställda på SU. Specialistsjuksköterskorna anges inklusive sektionsledare, biträdande vårdenhetschef, universitetslektor och professor.
Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida