”Det är dags att stå upp för den vård vi vill ge”

”Det är dags att stå upp för den vård vi vill ge”
Petra Lilja Andersson. Foto: Natur & Kultur

Petra Lilja Andersson är sjuksköterska och fil dr i pedagogik. Hennes bok är resultatet av fem sjuksköterskors berättelser om vården inifrån — som patient.

5 december 2012

Hur är dina egna erfarenheter från arbetet i vården??

— Sjukskötersketätheten är avgörande för hur man orkar möta patienterna i en villkorslös närvaro. Men i dag har vårdpersonalen i hög grad tvingats kapitulera under de tuffa betingelser som råder. Det är dags för sjuksköterskan att återta makten och ansvaret för den basala omvårdnaden. ?

— För det krävs naturligtvis en stor kollegialitet mellan oss sjuksköterskor men också en organisation som stöttar oss i det ställningstagandet.?

Vad är den största bristen i dagens vård??

— Att vården inte styrs av patientens behov av kontinuitet. Det gör i stället olika typer av tvättstugescheman vilket tyvärr omöjliggör empatiska och goda vårdrelationer.?

Har man tappat patientperspektivet??

— Organisationen i dag tvingar personalen att bortse från patientperspektivet. Fokus är på att spara pengar, inte att främja hälsa och lindra lidande. Att ägna tid åt patienten ger ingen guldstjärna, det gör det däremot att få hem henne på utsatt tid. Det är dags för sjuksköterskan att stå upp för den vård som jag är säker på att hon/han egentligen vill ge.?

Vad gör du nu? Någon ny bok på gång??

— Ja, en bok om organdonation och transplantation. Hur ska vi tänka nu när behovet av organ är större än någonsin, medan tillgången minskar? Hur är det att leva med en annan människas hjärta eller att ge sitt medgivande till att en nyss avliden sons organ doneras? Min förhoppning är att boken ska öka kunskapen både hos vårdpersonal och allmänhet. P S-K

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida