»Det är viktigt att lyssna«

4 april 2008

– Det är förvånande att sjuksköterskan inte var mer lyhörd. Redan innan hon avbröt injektionen hade mamman påpekat att barnet nog hade fått tillräckligt mycket smärtstillande eftersom hon slutade skrika. Sjuksköterskan borde ha följt rutinerna, gått tillbaka och gjort kontroller, säger Åsa Rundquist, förvaltningschef på patientnämnden i Stockholms läns landsting.?Patientnämnderna i landet hanterade förra året 24 000 ärenden från personer som klagade på vården. I Stockholm gällde åtta procent av 4 600 ärenden klagomål på sjuksköterskor.?– Att personalen inte lyssnar på patienten eller på anhöriga är något vi ser ofta. Men det är de som är specia­lister på sig själva. Då något blir fel är det viktigt att genast berätta det för patienten. ?Fel som patienten inte vet om bör åtgärdas snabbt, sedan bör patienten få veta vad som har hänt vid första möjliga tillfälle; att det har rättats till och att man har skrivit en avvikelserapport. Dessutom ska patienten få en ursäkt. ??– Det är viktigt att inte förtiga något som har hänt. Här såg föräldern med en gång att det blev fel och då borde man ha tagit itu med det genast. Om sjuksköterskan hade lyssnat på mamman hade det aldrig blivit fel. m?ELISABET FORSLIND

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida