Det behövs stöd för att våga fråga om alkohol

Åtta av tio allmänläkare anger tidsbrist som orsak till att de inte frågar sina patienter om deras alkoholvanor. Ordföranden i distriktssköterskornas riksförening säger att bakom siffran döljer sig en osäkerhet som gör att varken distriktssköterskor eller läkare tar upp frågor om alkohol.

1 februari 2006

I dag har Familjemedicinska institutet, Fammi, haft en konferens om hur man arbetar med alkoholfrågor inom primärvård och företagshälsovård. Bland annat presenterades en enkätundersökning där 1 800 allmänläkare har svarat på frågor om kunskap, attityder och rutiner kring alkoholpreventiva insatser inom primärvården.

Hälften av läkarna svarar att de ställer frågor om alkoholkonsumtion, åtta av tio anser att det är viktigt att ta upp frågan, men säger att tidsbrist hindrar dem. Samma slags undersökning har just skickats ut till landets distriktssköterskor. Inger Rising, ordförande i distriktssköterskornas riksförening, tror att svaren kommer att likna läkarnas.

Handlingsplaner saknas

? Det här är till stor del en attitydfråga. Man känner sig otrygg med att diskutera alkoholfrågor eftersom alkohol är ett så känsligt ämne. Primärvården saknar tydliga handlingsplaner och rutiner som stöd för hur personalen ska göra, säger hon.

Distriktssköterskorna är med sina många och nära patientkontakter nyckelpersoner inom primärvården. Inger Rising anser inte att deras kompetens tas tillräckligt tillvara i det förebyggande folkhälsoarbetet.

? Det förebyggande arbetet är otydligt formulerat från huvudmännen och landstingen efterfrågar inte den typen av tjänster. Det saknas stöd, men också kunskaper bland distriktssköterskor, både om hur man ställer frågor om alkohol och om vad de kan göra om patienten behöver kvalificerad hjälp.

Samarbetar med utbildningen

Inom ramen för det så kallade Riskbruksprojektet driver Fammi sedan ett år tillbaka ett delprojekt som riktar sig till distriktssköterskor. Ett mål är att de ska lära sig att ge patienter kunskap om alkoholens inverkan på hälsan.

Projektledaren och distriktssköterskan Anita Leo Andersson berättade under konferensen att de har påbörjat ett samarbete med distriktssköterskeutbildningen.

? Där finns inte mycket som handlar om att arbeta förebyggande med alkoholfrågor. Vi vill att sjuksköterskor ska forska mer inom det här området, sa hon.

Även hon efterlyser bättre förutsättningar ute i verksamheten.

? Distriktssköterskorna behöver vidareutbildning i alkoholfrågor och primärvården behöver handlingsplaner för att ta hand om patienter med riskbruk och beroende, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida