Det förebyggande arbetet måste bli bättre

I de riktlinjer för skolhälsovården som presenterades i dag, poängterar Socialstyrelsen att skolsköterskor och skolläkare i stället för att bara kontrollera elevernas fysiska hälsa ska se till både kropp och själ hos barnen.

19 augusti 2004

Med det nya begreppet hälsobesök vill Socialstyrelsen att tyngden i skolhälsovårdens arbete ska förskjutas från kontroll av fysiska funktioner till att barn och vårdnadshavare bjuds in till samtal kring hur barnet har det. Det ska öka möjligheterna att upptäcka problem tidigt och att sätta in förebyggande åtgärder när det behövs. Det förutsätter att skolhälsovården också bygger upp goda relationer och samarbetar med barnet och familjen.

– De fysiska kontrollerna ska finnas kvar. De ger bra möjligheter till kontakt med barnet och dess vårdnadshavare, säger Lars Hellgren, som är projektansvarig på Socialstyrelsen.

Skolhälsovården har unika möjligheter 

Björn Kadesjö, som är Socialstyrelsens vetenskapliga råd i skolhälsovårdsfrågor, pekar på skolhälsovårdens unika möjligheter att arbeta både med varje barn, med miljöförhållanden och med lärare och elevvårdspersonal.

Socialstyrelsen har sedan 1997 tillsynsansvar för skolhälsovården.

– Riktlinjerna är rekommendationer, alltså ingen lag, men ska förhoppningsvis vara styrande, säger Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Riktlinjerna har tagits fram i samverkan med Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor. Dokumentet finns på Socialstyrelsens hemsida.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida