Det handlar om liv och död

Det handlar om liv och död
Foto: Angelica Söderberg

Känner du av bristen på kolleger? Hur arbetsuppgifterna hopar sig och du får springa allt fortare för att hinna med allt som ska göras. Stress, press, hjärtat i halsgropen och känslan av att inte få tillräckligt med tid för varje patient. Vårdplatser stängs och det påverkar arbetsmiljön. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Många landsting och sjukhus har stora ekonomiska underskott och det märks. I synnerhet bland vårdpersonal.

?Vår reporter Jonatan Westin har grundligt tittat på de siffror landstingen rapporterar till SKL, Sveriges kommuner och landsting, om hur många årsarbetare det finns på olika poster. Under perioden 2010-2017 minskade Vårdförbundets medlemsgrupper; sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, i vissa landsting. Medan personal i administrationen ökade rejält. Hur man än vänder och vrider på det bekräftar vår granskning vad många redan anat: en trend att man lägger betydligt mer resurser på dem som styr vården än på dem som utför den. Detta avslöjande, som vi hade på webben först, slog många med häpnad. Såväl vårdpersonal som socialministern. Läs vår granskning på sidan 18.?

Detta kan inte fortsätta. För dig som jobbar i vården handlar det om det välbekanta mantrat — villkor, lön och arbetsmiljö. Något som ombuden (medlemmar som representerar andra medlemmar) också tryckte på under kongressen i maj. Se mer på sidan 24.?Det är hög tid att landstingen lägger mer resurser på vårdnära personal. Ytterst handlar det om patientsäkerhet — om liv och död.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida