»Det här är bara början«

Kampanjen fick ett bra genomslag i media under de två första veckorna, tycker Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål. »Men det här är bara början«, säger hon

Edel Karlsson Håål är glad över att lönekampanjen har kommit i gång.

– Bland medlemmarna finns ett stort intresse av att vi lyfter fram lönefrågan, säger hon.

Under de två inledande kampanjveckorna i andra halvan av april genomfördes en rad aktiviteter i hela landet. Vårdförbundets lokala avdelningar hade möten både med förtroendevalda och med medlemmar. Flygblad och informationsskrifter om lönerna och löneprocessen delades ut i sjukhusentréer. På en del håll har förtroendevalda uppvaktat politiker och mött politiker och högre tjänstemän i paneldebatter.

– Men det här är bara början på ett långsiktigt arbete som ska pågå hela året, berättar Edel Karlsson Håål.

Kampanjen behövs, säger hon.

– Det finns för många signaler om att den tidigare positiva utvecklingen har vänt, både när det gäller löneutvecklingen och löneprocessen. De senaste åren har Vårdförbundets medlemmar lönemässigt fått stå tillbaka för andra grupper.

Utvecklingen mot att lönen sätts vid lönesamtal på arbetsplatsen har stannat upp och på en del håll har löneförhandlingarna 
– tvärt emot vad som är intentionerna i det centrala avtalet – i stället centraliserats.

Hon tycker inte att arbetsgivarna tar sitt ansvar för löneprocessen. Allt för sällan leder till exempel enheters utveckling och resultat till en högre lön för de anställda. Vårdförbundet presenterade i början av maj en undersökning som bygger på svar från
1 200 chefer som är med i Vårdförbundet. Enligt undersökningen tycker bara 20 procent av de svarande att kopplingen mellan resultat och lön fungerar. Det resultat deras enheter åstadkommer påverkar ofta inte hur mycket pengar de som chefer får för att fördela mellan de anställda.

En ändring måste ske, menar Edel Karlsson Håål, och hon tycker därför att det är bra att lokala avdelningar under de två kampanjveckorna har uppvaktat politiker.

– De är viktiga i sin roll som arbetsgivare, både när det gäller värderingen av medlemmarnas yrken och synen på kopplingen mellan lön och verksamhetsutveckling, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida