”Det här är ett fall för Ansvarsnämnden”

Mycket pekar mot ett systemfel och det här är ett tydligt fall som inte lämpar sig som brottmål. Det säger Vårdförbundets jurist Carita Fallström efter den sista rättegångsdagen i Göta hovrätt i Jönköping.

28 april 2005

Vårdförbundets jurist Carita Fallström har följt hela rättegången i hovrätten. Hon säger att det här ett tydligt fall som inte lämpar sig som brottmål, utan ska handläggas i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

– Det finns så många faktorer som visar att det är ett systemfel och då ska det handläggas av en instans som kan se helheten och sambandet människa-teknik-organisation, säger hon.

Hon har gjort fel

Att sjuksköterskan har gjort fel genom att blanda en tio gånger för stark dos av Xylocard ifrågasätts inte av någon. Men kärnfrågan är om den oaktsamhet som hon har gjort sig skyldig till är av den arten att hon ska dömas för vållande till annans död.

 Ja, menade åklagaren Carina Maxson i sin plädering. Hon gjorde först en lång utläggning om varför hon anser att händelsen ska ses som ett brottmål. Bland annat att det inte kan göras något undantag för något område och att det skulle vara en farlig utveckling om man inte kräver ansvar av enskilda individer.

Hon sa också att möjligheten till straffrihet i den här typen av fall är liten och att det när det gäller vållande till annans död inte krävs att man gjort den direkta handlingen som lett till dödsfallet.

”Ingen annans ansvar”

Den åtalade sjuksköterskan blandade medicinen, men satte inte själv droppet. Enligt åklagaren är det klart att sjuksköterskan har varit oaktsam, att hon har varit ouppmärksam och att hon har varit klar över ordinationen. Åklagaren ansåg även att barnet har fått god vård, att det har funnits bra rutiner och att ingen annan än sjuksköterskan har haft ansvaret för det som hänt.

Försvarsadvokaten Sture Larsson var i sin plädering kritisk till åklagarens argument. Till skillnad från henne menade han att i stort sett alla vittnen ansett att ordinationsanteckningen i iva-klinikens journal var otydlig och inbjöd till missförstånd.

Pläderar för erinran eller varning

Han pekade också på domar i Högsta domstolen i liknande fall (utanför hälso- och sjukvården) där den åtalade friats. Dessutom hänvisade han till ett relativt färskt fall i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd där en sjuksköterska fick en erinran för att hon gett ett barn en tio gånger för stark dos morfin. Alltså samma sorts felräkning som i det här fallet.

Sture Larsson avslutade sin plädering med att säga att en erinran eller varning i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skulle kunna vara acceptabelt, men inte det straffrättsliga ansvar som åklagaren krävde.

Dom faller den 10 maj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida