Det kostar att korta arbetstiden

TCO ser gärna att riksdagen i höst lagstiftar om kortare arbetstid. På Vårdförbundet SHSTF ska en projektgrupp arbeta med frågan om vad en arbetstidsförkortning kostar i uteblivna löneökningar.

16 juni 1997

I höst ska riksdagen besluta om en ny arbetstidslag. TCO är den enda av de stora organisationerna som remissbehandlat arbetstidskommitténs betänkande som är positiv till en lagstiftad arbetstidsförkortning. På TCOs uppdrag har Sifo undersökt svenska folkets inställning i arbetstidsfrågan. Undersökningen visar att opinionen för en kortare arbetstid är stabil. 61 procent tror att förkortad arbetstid ger fler jobb. 58 procent av arbetstagarna vill hellre ha kortare arbetstid än högre lön. Bland kvinnorna är den siffran 67 procent.

– De arbetstidslagar som finns i dag stiftades på 20- och 30-talen och är byggda på manliga föreställningar om hur arbetslivet ska vara, enligt Lasse Thelander, ombudsman på Vårdförbundet SHSTFs centrala kansli och sekreterare i förbundets arbetstidsprojekt.

Ett exempel på det är övertidsersättningen. Kompensationen för obekväm arbetstid är inte tillräcklig, bland annat beroende på att män inte tar så stort ansvar för det oavlönade arbetet som ofta ska utföras under samma tid. En jämförelse av mäns och kvinnors arbetsvecka visar att båda könen arbetar 60 timmar i veckan. Skillnaden ligger i att männen ägnar 20 av dessa 60 timmar till oavlönat arbete, medan kvinnorna arbetar 27 timmar per vecka med avlönat arbete och 33 timmar med oavlönat.

I arbetstidskommitténs förslag till ny arbetstidslag ges arbetsgivarna möjlighet till en flexiblare förläggning av arbetstiden. TCO anser att arbetstagarna måste kompenseras för detta och att de som arbetar på obekväma tider bör få kortare arbetstid eftersom flexiblare arbetstider ökar belastningen på dem.

Den projektgrupp inom Vårdförbundet SHSTF som arbetar med arbetstidsfrågan ska presentera sina förslag om ungefär ett år. Under den tiden ska gruppen bland annat utreda om det är realistiskt att driva frågan om 6 timmars arbetsdag eller om det i stället är frågan om högre lön som ska prioriteras. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida