Det tog tid att ordna samtalsgrupper

Tsunamin berörde nästan alla skolor i Nacka. Där finns elever som har förlorat syskon eller föräldrar, andra anhöriga eller hela familjen. Flera elever omkom, en del med hela sin familj. Många elever har förlorat sina vänner.

En del barn var själva på plats i något av de drabbade länderna då flodvågen kom och skadades fysiskt eller psykiskt, andra kommer från något av länderna och har släkt kvar där. Skolpersonal finns bland de omkomna och bland dem som har förlorat anhöriga.

– Precis i början arbetade vi intensivt, både rent praktiskt med såromläggning och ompysslande av de skadade barnen, och med att förmedla kontakt med samtalsgrupper utanför skolan, säger Dagmar Ydenius, en av två skolsköterskor på Björknässkolan.

Hon arbetar med lågstadiebarn som normalt har mycket stöd i sin skolvardag. Kollegan som arbetar med högstadieungdomarna flyttade fram de samtal som skolsköterskorna brukar ha med eleverna i årskurs åtta ett år i två väldigt hårt drabbade sjuor.

Dagmar Ydenius berättar att det tog mycket tid och kraft att hitta grupper och samtalskontakter på Referenspunkt Ersta, Bris, Röda korset och Barn- och ungdomspsykiatrin till de barn och ungdomar som behövde och ville var med i sådana.

– Det kändes väldigt tungt. Allt planerande för att få ihop tillräckligt homogena grupper drog ut på tiden. Fortfarande långt in i maj var det en del elever som inte hade fått någon plats.

Men många fick också bra hjälp och i dag är det ganska lugnt, säger Dagmar Ydenius.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida