”Det var en slump att just den här sjuksköterskan attackerades”

- Nu gäller det att snarast ta bort möjligheten att göra om det här, säger Ingemar Wänebring, huvudskyddsombud för Vårdförbundets medlemmar i Jönköpings sjukvårdsområde efter Arbetsmiljöverkets besök på avdelningen där en sjuksköterska mördades i torsdags.

10 oktober 2006

Ingemar Wänebring är också lokalt skyddsombud för Vårdförbundets medlemmar i Hus C5 på Ryhovs sjukhus dit den rättspsykiatriska avdelningen hör.

Vid mötet med de två arbetsmiljöinspektörerna redogjorde han för skyddsronder, pm och föreskrifter som han bedömer som minutiösa. Och han konstaterar att avdelningen redan har en mycket hög säkerhetsklass, med skottsäkra fönster och skyddsfilm på vissa fönster som hindrar insyn.

Ingen drogpåverkan 

– Fast den skyddsfilm vi har i dag hindrar också personalen från att se ut. Vi måste snarast byta ut den mot en variant som går att se igenom från ena håller så att vi med en snabb okulär besiktning kan göra en bedömning, säger Ingemar Wänebring.

Han tror inte att alla risker går att bygga bort, men anser att mötet mellan personal och patient eller besökare innan de har gått igenom metallbågen med säkerhetsvågor snarast måste bort.

– En del av patienterna är mycket sjuka och förvirrade och kan tänkas få idéer om att ta efter, konstaterar han.

Trots möten och genomgångar av olika slag finns det fortfarande ingen förklaring till det inträffade. Ingenting tyder på att mannen skulle ha tagit något preparat som orsakade attacken mot sjuksköterskan.

Personalen på tur

Sjuksköterskan hade arbetat på avdelningen i över 30 år och patienten har vårdats där sedasn 1998. Det har förekommit funderingar om att de två skulle ha haft en pågående kontrovers. Men de spekulationerna avfärdar Ingemar Wänebring.

– Det var ingenting personligt mot den här sjuksköterskan. Rutinen är att de två som är närmast dörren öppnar. Mannen hade ingen aning om att just den här sjuksköterskan skulle öppna. Nu skyfflade han undan kvinnan och gav sig på mannen. Hade det varit två män som öppnade hade det förmodligen hänt redan i dörröppningen.

Näst i tur att prata med arbetsmiljöinspektörerna står personal och överläkare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida