Diabetes

Carl-David Agardh, Christian Berne
och Jan Östman (red)
Diabetes. 416 sidor. Liber 2002
Cirkapris 1 012 kronor
ISBN 91-47-04899-9

Många faktorer har troligtvis betydelse för om en person ska få diabetes typ 1 eller inte, men eftersom Finland har den högsta incidensen i världen, med Sverige som god tvåa, spekuleras bland annat i betydelsen av levnadsvanor och yttre miljö.
Denna upplaga av Diabetes innehåller aktuell kunskap av betydelse för diabetesvården, bland annat inom det epidemiologiska området. Riktlinjer för vård och behandling, baserade på nya rön, presenteras också. Sjukdomens fysiologi och behandling beskrivs utförligt. Även pedagogiska och psykologiska aspekter berörs, om än översiktligt. För fördjupning inom dessa områden krävs annan litteratur. Som uppslagsbok och lärobok om diabetessjukdomen fungerar den mycket bra.

William Polonsky
Diabetes hela livet
337 sidor, Studentlitteratur 2002
Cirkapris 387 kronor
ISBN 91-44-02425

»Diabetes suger«, säger en av de patienter som författaren till denna bok har mött. Att vara drabbad av en sjukdom som kommer att vara ens ständiga följeslagare resten av livet blir naturligtvis outhärdligt emellanåt. Och den amerikanska titeln är mycket riktigt Diabetes burnout: What to do when you can?t take it anymore. Författaren ger handfasta råd om hur diabetikern kan handskas med sin diabetes, välvilliga närstående (»diabetespolisen«) och kanske framför allt sig själv och sitt liv. Men det viktigaste budskapet är nog att känslan av att befinna sig i krig med sin diabetes bekräftas och tas på allvar.
Boken är sakgranskad och bearbetad av Karin Wikblad, sjuksköterska och docent, som forskar inom området egenvård. Även om boken riktar sig till dem som har diabetes kan den med fördel läsas av sjuksköterskor och andra som möter personer med diabetes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida