Diabetesfoten

2 november 1998

Författare Spri
Titel Diabetikerns fotproblem – konsensusuttalande. Spritryck 317.
19 sidor
Förlag Spri 1998.
Cirkapris Kan rekvireras gratis från Spris förlag
ISSN 0281-6881

I april i år hölls en konsensuskonferens i Stockholm om hur vården av diabetiker ska läggas upp för att minska antalet fotskador och amputationer. Läkare och sjuksköterskor, fotterapeuter, riksdagsledamöter och ekonomer diskuterade hur vården ska organiseras och det förebyggande arbetet och behandlingen ske, för att man ska nå det önskvärda målet. Arbetet ligger i linje med vad WHO och Internationella diabetesfederationen kom fram till 1989 i sin St Vincentdeklaration. Där sägs bland annat att må-
let ska vara att förbättra diabetesvården så att amputationsfrekvensen kan halveras.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida